Dosadašnji sastanci

19.11.2010. Stručni sastanak Upravnog odbora HDDK u Splitu
Zapisnik
Poziv na stručni sastanak

02.10.2010. Stručni sastanak HDDK u Božavi
Poziv na stručni sastanak

Rujan 2010., Zadar - 2. stručni sastanak
organizator Robert Karlo

30.4.2010. održan stručni sastanak u Dubrovniku, Kongresni centar hotela Palace